Vitaal Sportpark De Pas

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe besloten tot doorontwikkeling van sportpark De Pas tot een Vitaal Sportpark. Dit om een toekomstbestendig sportpark op te zetten zowel sportief als maatschappelijk. In samenspraak met gebruikers van het sportpark (de sportverenigingen) is het plan ‘Vitaal Sportpark “De Pas” meer dan een sportpark alleen...’ (Gemeente Overbetuwe, april 2018) opgesteld. In de Kadernota 2019 is voor de plannen financiering gereserveerd.

Plannen
Een natuurgras voetbalveld wordt door een kunstgrasveld vervangen en er zal een nieuw voetbalveld op een recent aangekochte perceel aan de kant van de Rijksweg worden aangelegd. Voor de noordzijde van het nieuwe perceel aan de Olympiasingel (nabij de rotonde) zijn er plannen voor een park waar inwoners kunnen recreëren en de jongste inwoners kunnen spelen. Als ideeën zijn hiervoor geopperd: picknickplekken tussen de fruitbomen afgewisseld met natuurlijke speelplekken en mogelijk een bootcampterrein met professionele toestellen.
De op De Pas aanwezige vijver zal in overleg met de hengelsportvereniging en de scouting worden ontwikkeld. Tot slot wordt er een terras bij het water gemaakt met horeca verzorgt door De Driestroom.


Eind oktober / begin november is een ontwerp bestemmingsplan verschenen voor inspraak. Door het bestuur van de buurtvereniging is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor communicatie en het betrekken van omwonenden. In het bijzonder vanwege de verkeersveiligheid en parkeersituatie, ook gezien de huidige drukte op de zaterdagochtenden.

Oktober/November 2018:

  • Ontwerp bestemmingsplan, klik hier
  • Door buurtvereniging ingediende zienswijze, klik hier