Ontwikkelingen De Pas

In september 2018 zijn omwonenden/belanghebbenden per brief door de gemeente Overbetuwe geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de geplande woningbouw in De Pas. Zie ook het informatiememo voor de gemeenteraad van 18-09-2018, klik hier

Gemeente en marktpartijen Amvest en BPD starten nu met het participatieproces voor de ontwikkeling van het woongebied De Pas. Dit participatieproces zal een vervolg krijgen in het op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.   Binnenkort zullen omwonenden, geïnteresseerden/woningzoekenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor de Toekomstkamer*.

Deze is gepland voor woensdag 13 maart 2019 (vanaf 19:30 uur in zalencentrum Onder de Toren). Klik hier voor de uitnodiging en infomatie

Daarna volgen de plangroepen die gepland zijn op: 21 maart, 1 april en 15 april 2019 (locaties nog niet bekend) en de Inloopbijeenkomst die gepland is op 8 mei 2019 (in Zalencentrum Onder de Toren).

* zie Informatiememo Raad van 12-2-2019, klik hier.

Achtergronden en Ontwikkelingsvisie zie de rubriek Leefbaarheid/Ontwikkelingen De Pas