Ontwikkelingen De Pas

Begin september is er contact geweest met de projectleider van de woningbouw-ontwikkeling van De Pas. Zij heeft aangegeven dat op zeer korte termijn het ondertekenen van een intentieverklaring met de marktpartijen is te verwachten. Zodra deze intentieverklaring is getekend zal in overleg met deze partijen een planning worden gemaakt met de te volgen stappen (onderzoeken, procedure bestemmingplan, bouwplanontwikkeling etc.). De verwachting is dat de daadwerkelijke bouwactiviteiten (start aan de westzijde) pas eind 2020 zullen plaatsvinden.

In september zijn omwonenden/belanghebbenden hierover per brief door de gemeente Overbetuwe geïnformeerd. In een participatie- en communicatieplan zal worden aangegeven op welke vlakken omwonenden/belanghebbenden kunnen adviseren over de plannen.

Zie ook het informatiememo voor de gemeenteraad van 18-09-2018, klik hier

In oktober heeft de gemeente geantwoord op vragen van Groenlinks over sociale huurwoningen en woningcategorie├źn in o.a. De Pas. Lees het antwoord op die vragen klik hier.