Weinig nieuws De Pas

Half februari hebben alle bewoners van Brienenshof, en andere omwonenden van het toekomstige ontwikkelingsgebied De Pas, een informatiebrief gehad van de projectmanager van de gemeente Overbetuwe. In deze brief is aangegeven dat de eerder aangekondigde planning, om de eerste plannen voor de westkant in het najaar van 2016 met de omwonenden te bespreken, niet is gehaald. Als redenen zijn hiervoor gegeven dat het maken van afspraken met de projectontwikkelaars meer tijd kosten dan vooraf gedacht, o.a. vanwege de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie. Daarnaast is de fasering gewijzigd en zal de eerste bouwfase aan de westkant 100 woningen betreffen (ipv 50). Tenslotte geven nieuwe regionale afspraken over woningbouw in de regio aanleiding voor de gemeente om de planning van het project opnieuw te bekijken.

Er zal door de gemeente verder met de omwonenden in gesprek wordt gegaan, zodra op de genoemde punten meer duidelijkheid bestaat. De verwachting is dat dit in de herfst van 2017 zal zijn.