AED

Sinds afgelopen zomer hangt er weer een AED in onze buurt. De AED hangt bij de Brienenshofsingel 28, nabij het bruggetje. Na een oproep in de buurt hebben tien enthousiaste buurtgenoten op een zaterdagochtend begin december een AED- en reanimatiecursus gevolgd bij de EHBO-vereniging Elst.

 

Tijdens deze ochtend zijn de deelnemers voorgelicht over de signalen van hartfalen (en de verschillen bij mannen en vrouwen), de melding bij 112 en de behandeling van de melding door de meldkamer. Daarnaast is er veel geoefend met reanimeren, de plaatsing en bediening van de AED en hoe te reageren bij verstikking (Heimlichgreep) en de stabiele zijligging.

Naast dat het een zeer leerzame ochtend was, was het gezellig en leuk om nieuwe buurtgenoten te leren kennen.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een certificaat ontvangen en hebben zij zich aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Als burgerhulpverlener kan je opgeroepen worden door de meldkamer bij meldingen voor de AED-inzet in je omgeving om hulp te verlenen. De deelnemers aan de cursus zullen eind van het jaar worden uitgenodigd voor een herhalingsles, zodat kennis en kunde ook actueel blijft.

Ben je zelf EHBO-opgeleid en wil je ook burgerhulpverlener worden, meld je aan bij HartslagNu. Hoe meer burgerhulpverleners hoe beter!

Heb je ook interesse in de AED- en reanimatiecursus, neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kunnen we kijken of we nog een cursusochtend kunnen organiseren voor de Brienenshof. Of neem direct contact op met EHBO-vereniging Elst.

En we blijven hopen dat inzet van de AED niet nodig is….

Vitaal Sportpark De Pas

Om van Sportpark De Pas een Vitaal Sportpark te maken, is afgelopen najaar een concept bestemminsplanwijziging vastgesteld. Hierop is door de buurtvereniging een zienswijze ingediend met als belangrijkste punten de verkeersveiligheid voor fietsers (oversteek Olympiasingel en verkeersstromen op het park) en de grote verkeers- en parkeerdrukte op de zaterdagochtend wat leidt tot gevaarlijke situaties en voor de toekomst mogelijke overlast.

Hierop zijn we door de gemeente uitgenodigd en kregen we een toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens dit gesprek is tevens toegelicht hoe getracht gaat worden bezoekers te stimuleren om met de fiets te komen en uitspelende teams niet op het sportpark te laten verzamelen. Ook zijn we uitgenodigd voor de presentatie van de plannen voor het sportpark aan de leden van de werkgroepen die bij de ontwikkelingen zijn betrokken. Tenslotte heeft de gemeente naar aanleiding van onze zienswijze en die van de Fietsersbond een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheidssituatie voor fiets op en naar het sportpark.

De voorgenomen plannen bieden een mooi sportpark nabij onze wijk met naast de vertrouwde verenigingen ook meer mogelijkheden voor niet-verenigingsgebonden recreatie. Zo zal er een hardloopparcours, fitnestoestellen, jongerenontmoetingsplek, speelgelegenheid voor kinderen en een vrij beschikbaar sportveld worden gerealiseerd. De werkzaamheden op het sportpark zullen, als alles verloopt volgens planning, in de zomerstop 2019 starten en het streven is medio 2020 de werkzaamheden af te ronden.

Inmiddels is er ook bericht ontvangen van de gemeente op de ingediende zienswijze. Naar aanleiding van o.a. de zienswijze vanuit de buurtvereniging en het verkeersveiligheidsonderzoek zal de inrichting van het park worden gewijzigd om de routing voor fietsen veiliger en overzichtelijker te maken.

In februari 2019 is in de gemeenteraad gesproken over het bestemmingsplan en is een Raadsbesluit genomen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 14 maart 2019 t/m donderdag 25 april 2019 ter inzage bij de gemeente. Alle stukken over dit onderwerp vindt u hier

 

Ontwikkelingen De Pas

In september 2018 zijn omwonenden/belanghebbenden per brief door de gemeente Overbetuwe geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de geplande woningbouw in De Pas. Zie ook het informatiememo voor de gemeenteraad van 18-09-2018, klik hier

Gemeente en marktpartijen Amvest en BPD starten nu met het participatieproces voor de ontwikkeling van het woongebied De Pas. Dit participatieproces zal een vervolg krijgen in het op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan.   Binnenkort zullen omwonenden, geïnteresseerden/woningzoekenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor de Toekomstkamer*.

Deze is gepland voor woensdag 13 maart 2019 (vanaf 19:30 uur in zalencentrum Onder de Toren). Klik hier voor de uitnodiging en infomatie

Daarna volgen de plangroepen die gepland zijn op: 21 maart, 1 april en 15 april 2019 (locaties nog niet bekend) en de Inloopbijeenkomst die gepland is op 8 mei 2019 (in Zalencentrum Onder de Toren).

* zie Informatiememo Raad van 12-2-2019, klik hier.

Achtergronden en Ontwikkelingsvisie zie de rubriek Leefbaarheid/Ontwikkelingen De Pas