Reanimatiecursus volgen?

We hebben een aanbod van de EHBO-vereniging Elst om een Reanimatiecursus voor ons te verzorgen.

Deze cursus zal worden gegeven op een zaterdagochtend (ca. 4 uur) dit najaar (datum nog niet bekend) te Elst  (De Wieken) in een groep van max. 15 personen. De kosten voor de cursus zijn €45,-  (incl. koffie en thee en diploma na afloop).
Afhankelijk van je eventuele aanvullende pakket bij je zorgverzekering kan je een gedeeltelijke vergoeding krijgen van de cursuskosten.

Helaas kunnen wij niet zelf een hele groep aanmelden en een ochtend reserveren. Dus om deel te nemen aan de cursus moet eenieder zich persoonlijk aanmelden. Via de website van de EHBO-vereniging Elst https://www.ehbo-elst.nl/reanimatiecursus/ is een inschrijfformulier te downloaden dat je moet invullen met je persoonsgegevens (voor het diploma). Het ingevulde formulier moet vervolgens naar de EHBO-vereniging gemaild worden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Let op dat je je aanmeldt voor de reanimatiecursus. Bij ‘bijzonderheden’ op het formulier vermelden dat je in de Brienenshof woont en met je buurtgenoten de cursus wilt volgen.

Als de EHBO-vereniging voldoende aanmeldingen heeft ontvangen voor een groep zal met een praktijkdocent agenda-opties voor een zaterdagochtend, dit najaar nog, worden geprikt. Waarschijnlijk zullen de deelnemers deze opties worden voorgelegd om een definitieve datum te prikken.

Jaarlijks zullen herhaallessen worden aangeboden door de EHBO-vereniging, deze zijn op een avond en de kosten hiervan bedragen ca. €20,-. De EHBO-vereniging probeert de samenstelling van de groep hierbij jaarlijks hetzelfde te houden, dus dat we dan weer met de buurtgenoten kunnen gaan.

Laat ons (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) even weten of je je hebt aangemeld, dan kunnen wij in de gaten houden hoe groot de groep is en of we inderdaad gezamenlijk de cursus kunnen volgen.

Mochten er nog meer buurtgenoten interesse hebben, dan zijn ook zij natuurlijk van harte welkom! Hoe meer opgeleide buurtgenoten, hoe beter!

Vitaal Sportpark De Pas

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe besloten tot doorontwikkeling van sportpark De Pas tot een Vitaal Sportpark. Dit om een toekomstbestendig sportpark op te zetten zowel sportief als maatschappelijk. In samenspraak met gebruikers van het sportpark (de sportverenigingen) is het plan ‘Vitaal Sportpark “De Pas” meer dan een sportpark alleen...’ (Gemeente Overbetuwe, april 2018) opgesteld. In de Kadernota 2019 is voor de plannen financiering gereserveerd.

Plannen
Een natuurgras voetbalveld wordt door een kunstgrasveld vervangen en er zal een nieuw voetbalveld op een recent aangekochte perceel aan de kant van de Rijksweg worden aangelegd. Voor de noordzijde van het nieuwe perceel aan de Olympiasingel (nabij de rotonde) zijn er plannen voor een park waar inwoners kunnen recreëren en de jongste inwoners kunnen spelen. Als ideeën zijn hiervoor geopperd: picknickplekken tussen de fruitbomen afgewisseld met natuurlijke speelplekken en mogelijk een bootcampterrein met professionele toestellen.
De op De Pas aanwezige vijver zal in overleg met de hengelsportvereniging en de scouting worden ontwikkeld. Tot slot wordt er een terras bij het water gemaakt met horeca verzorgt door De Driestroom.


Eind oktober / begin november is een ontwerp bestemmingsplan verschenen voor inspraak. Door het bestuur van de buurtvereniging is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor communicatie en het betrekken van omwonenden. In het bijzonder vanwege de verkeersveiligheid en parkeersituatie, ook gezien de huidige drukte op de zaterdagochtenden.

Oktober/November 2018:

  • Ontwerp bestemmingsplan, klik hier
  • Door buurtvereniging ingediende zienswijze, klik hier

Ontwikkelingen De Pas

Begin september is er contact geweest met de projectleider van de woningbouw-ontwikkeling van De Pas. Zij heeft aangegeven dat op zeer korte termijn het ondertekenen van een intentieverklaring met de marktpartijen is te verwachten. Zodra deze intentieverklaring is getekend zal in overleg met deze partijen een planning worden gemaakt met de te volgen stappen (onderzoeken, procedure bestemmingplan, bouwplanontwikkeling etc.). De verwachting is dat de daadwerkelijke bouwactiviteiten (start aan de westzijde) pas eind 2020 zullen plaatsvinden.

In september zijn omwonenden/belanghebbenden hierover per brief door de gemeente Overbetuwe geïnformeerd. In een participatie- en communicatieplan zal worden aangegeven op welke vlakken omwonenden/belanghebbenden kunnen adviseren over de plannen.

Zie ook het informatiememo voor de gemeenteraad van 18-09-2018, klik hier

In oktober heeft de gemeente geantwoord op vragen van Groenlinks over sociale huurwoningen en woningcategorieën in o.a. De Pas. Lees het antwoord op die vragen klik hier.