Vitaal Sportpark De Pas

Om van Sportpark De Pas een Vitaal Sportpark te maken, is afgelopen najaar een concept bestemminsplanwijziging vastgesteld. Hierop is door de buurtvereniging een zienswijze ingediend met als belangrijkste punten de verkeersveiligheid voor fietsers (oversteek Olympiasingel en verkeersstromen op het park) en de grote verkeers- en parkeerdrukte op de zaterdagochtend wat leidt tot gevaarlijke situaties en voor de toekomst mogelijke overlast.Naar aanleiding van o.a. de zienswijze vanuit de buurtvereniging en het verkeersveiligheidsonderzoek zal de inrichting van het park worden gewijzigd om de routing voor fietsen veiliger en overzichtelijker te maken.

De voorgenomen plannen bieden een mooi sportpark nabij onze wijk met naast de vertrouwde verenigingen ook meer mogelijkheden voor niet-verenigingsgebonden recreatie. Zo zal er een hardloopparcours, fitnestoestellen, jongerenontmoetingsplek, speelgelegenheid voor kinderen en een vrij beschikbaar sportveld worden gerealiseerd. De werkzaamheden op het sportpark zullen, als alles verloopt volgens planning, in de zomerstop 2019 starten en het streven is medio 2020 de werkzaamheden af te ronden.

In februari 2019 is in de gemeenteraad gesproken over het bestemmingsplan en is een Raadsbesluit genomen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben vanaf donderdag 14 maart 2019 t/m donderdag 25 april 2019 ter inzage gelegen bij de gemeente. Alle stukken over dit onderwerp vindt u hier

 

Eerste werkzaamheden Vitaal Sportpark de Pas gestart 

Op maandag 3 juni zijn werkzaamheden gestart voor een multicourt op Sportpark de Pas in Elst. Een multicourt is een klein sportveld waar je naast voetbal ook kunt hockeyen, basketballen en volleyballen. Iedereen mag er gebruik van maken! Op 17 juni zijn ook werkzaamheden voor het kunstgrasveld van voetbalvereniging Spero gestart. Het nieuwe multicourt en vooral het kunstgrasveld moeten voor de start van het komend voetbalseizoen speelklaar zijn. Deze twee nieuwe velden vormen fase 1 van het Vitaal Sportpark de Pas dat volgend jaar helemaal klaar is. 

Georganiseerd én ongeorganiseerd sporten, spelen, recreëren en (samen)werken
De ambitie van de verenigingen en clubs is om van Sportpark de Pas een meer recreatief beweeg- en sportpark te maken waarbij zij samenwerken met maatschappelijke organisaties. In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van fase 2. In fase 2 wordt de rest van het sportpark aangepakt. Zo worden er bijvoorbeeld een calisthenicspark, een speelgedeelte, een wandel-/hardlooproute en de visvijver gerealiseerd.