Plan ontwikkeling Groenestraat 84

Aan de Groenestraat 84 te Elst ligt het erf 'Brienenshof'. De initiatiefnemer wil op dit perceel vier nieuwe woningen realiseren. Het betreft twee vrijstaande woningen aan de zijde van de Rijksweg-Zuid/Groenestraat en een tweekapper op het achtererf, georiënteerd op de H.R. Holstlaan en aansluitend bij de rest van de woonwijk. Het perceel heeft momenteel een bedrijfsbestemming met bedrijfswoning, deze moet hiervoor worden aangepast.

Afgelopen mei 2020 heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de Groenestraat 84 ter inzage gelegen. Met dit ontwerpbestemmingsplan worden drie extra woningen mogelijk gemaakt en wordt de huidige bedrijfsbestemming gewijzigd naar wonen. Het college heeft besloten om de inspraak fase over te slaan, dus is het direct als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Voor het initiatief is daarnaast een ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Schetsboek beeldkwaliteitsplan Groenestraat 84 Elst opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de planregels. Het beeldkwaliteitsplan vormt een kader bij de omgevingsvergunning(en) voor het bouwen en is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Het ontwerpbestemmingsplan met ontwerpbeeldkwaliteitsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon iedereen zijn zienswijzen kenbaar maken. Het plan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Overbetuwe.

AED

Sinds 2018 hangt er weer een AED in onze buurt. De AED hangt bij de Brienenshofsingel 28, nabij het bruggetje. Na een oproep in de buurt hebben tien enthousiaste buurtgenoten op een zaterdagochtend begin december een AED- en reanimatiecursus gevolgd bij de EHBO-vereniging Elst.

 

Na een oproep in de buurt hebben eind 2018 tien enthousiaste buurtgenoten een AED- en reanimatiecursus gevolgd bij de EHBO-vereniging Elst. Deze deelnemers hebben afgelopen najaar een herhalingscursus (avond) via Kloppend Hart gevolgd en zullen dit najaar weer een volledige cursus moeten volgen om burgerhulpverlener te kunnen blijven.

Heb je interesse om dit najaar de volledige AED- en reanimatiecursus te volgen met buurtgenoten, voor de verplichte herhaling of instromen, dan geef je interesse door op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanuit de buurtvereniging zullen we dan overleggen met Kloppend Hart of een ‘Brienenshof’-cursus mogelijk is met buurtgenoten op een locatie in de buurt. Dit overigens onder het voorbehoud dat er weer reanimatie en AED-cursussen worden gegeven, deze worden op dit moment niet gegeven i.v.m. de corona-maatregelen. Aan de cursus zijn kosten verbonden.

 

En we blijven hopen dat inzet van de AED niet nodig is….

Vitaal Sportpark De Pas

Eerder is verslag gedaan van de ontwikkeling van Sportpark De Pas naar een Vitaal Sportpark. De eerste fase met o.a. een multicourt, het Calisthenicspark en kunstgrasveld voor Spero is vorig jaar zomer uitgevoerd. Komend najaar zal de tweede (en laatste fase) worden uitgevoerd, deze start in september. Aan het eind van dit jaar moet alles klaar zijn.

Fase 2 bestaat uit de aanleg van de rest van het sport- en speldeel, beplanting, kruidenmengsels, boomgaard, visvijver en routes over het terrein.

Sport- en speldeel: Naast het Multicourt bestaat dit uit een calisthenicspark, grasheuvels met zit-/trapelementen, een overkapping, waterspeeltuin, klimtoren, picknickbanken en spelaanleidingen. Naast gazon is hier ook ruimte voor kruidenmengsels. 

Boomgaard: De bestaande boomgaard bestaat vooral uit pruimenbomen. Hierdoorheen komt een wandelpad/hardlooproute. De boomgaard wordt aangevuld met verschillende andere fruitboomsoorten. Hierdoor kan de boomgaard dienst gaan doen als ‘voedselbos’. Ook komt hier een uitdagend behendigheidsparcours 

Visvijver: De vijver wordt geschikt gemaakt als visvijver. Hier werkt visvereniging De Rietvoorn aan mee. Langs de oevers komen verschillende steigers, waaronder een mindervalide steiger. 

Routes voor hardlopen en wandelen: Over het gehele terrein komt een half verhard pad dat gebruikt kan worden voor hardlopen en wandelen. 

Klik hier voor het definitieve ontwerp.

Recent is vanuit het wijkplatform Elst-Oost bij de gemeente geïnformeerd naar een ‘fietsveilige oversteek’ vanuit de Brienenshof. Hier is eerder aandacht voor gevraagd bij de ontwikkeling van het Vitaal Sportpark door Buurtvereniging en de Fietsersbond. De verkeerskundige van de gemeente gaf aan dat op dit moment wordt gekeken naar verkeersmaatregelen. Deze zullen afgestemd moeten worden met de toekomstige verkeersinrichting van de nieuwe woonwijk De Pas, dus dit zal oplopen met de planvorming voor de woonwijk De Pas.

 

 

 

Ontwikkelingen woongebied De Pas

In juni 2020 is er contact geweest met de projectleider van woningbouwproject De Pas. Zij gaf aan dat de gemeente nog druk bezig is met de voorbereidingen zoals eerder aangegeven. Als er nieuws is, zal dit worden vermeld op de website en gecommuniceerd via de nieuwsbrief De Pas Elst. Voor de laatste informatie en inschrijving nieuwsbrief klik hier.

 

Achtergronden en Ontwikkelingsvisie zie de rubriek Leefbaarheid/Ontwikkelingen De Pas