Ontwikkelingen woongebied De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en hebben een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.

In 2019 is een participatietraject gestart waarin bewoners en andere belangstellenden mee konden denken over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. Dit is vastgelegd in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart als basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

In het najaar van 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Pas ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Voor begin 2022 stond besluitvorming over het bestemmingsplan (eventueel met aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen) op de planning voor de gemeenteraad en daarop volgend de start van de bouwwerkzaamheden. Deze besluitvorming is echter vertraagd. Op dit moment vinden nog onderzoeken (explosieven en archeologie) plaats. Hiermee zal de start van de bouw - eerder verwacht begin 2022 - ook verschuiven. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.

Naast de ontwikkeling van woonwijk De Pas zijn er ook vanuit de buurtvereniging en het wijkplatform Elst-Oost contacten met de gemeente over een veilige oversteek naar Sportpark De Pas. Dit is met de ontwikkeling van Vitaal Sportpark De Pas al aangekaart. Deze oversteek over de Olympiasingel baart veel bewoners al jaren zorgen, met name voor alle jeugdige sporters en bezoekers aan de speeltuin en sportvelden. Nu de contouren van De Pas bekend zijn, met ontsluitingswegen, zal binnenkort nader overleg plaatsvinden met de gemeente over concrete aanpassingen van de oversteek over de Olympiasingel.

Om snel informatie rond De Pas te kunnen delen hebben we binnen de buurt een whats-app-groep De Pas (nu nog redelijk slapend). Wil je daar bij aansluiten, meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Presentatie en verslag meeting over duurzaamheid van 17 november

Woensdag 17 werd de eerste (zoom)meeting gehouden over duurzaamheid in onze wijk. 

Hier het verslag van deze meeting 

 1)  De complete presentatie "Duurzaamheid Brienenshof - presentatie 17-11-2021.pdf" met daarin opgenomen alle resultaten van de Mentimeter polls.

 2)  Een overzicht van wat al gedaan is en nog van plan is te gaan doen : "Gedaan en van plan te doen.pdf".

 

Er is niet geteld maar wij schatten een deelname aantal van rond de 30 personen, inclusief genodigden.  

Aangetekend moet worden dat de oproep van de gemeente om mee te doen aan klimaatoplossingen met een vergoeding van €90 zoveel aanmeldingen heeft gehad dat de pot al leeg is, erg jammer. 

Wij gaan nu aan de slag hoe we de resultaten van deze bijeenkomst kunnen structureren en kunnen oppakken, samen met jullie, de buurtbewoners. 

Mochten er bewoners zijn die actief willen worden en willen bijdragen aan dit duurzaamheidsinitiatief dan kan dat via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot nu toe heeft Geert-Jan Sweers zich aangemeld en Martin Luikinga geeft aan de communicatiekanalen van de buurtvereniging te kunnen gebruiken.

 

Veel dank aan onze gasten, klimaatburgemeester van de gemeente Overbetuwe Brigitta Nijssen, Michael Urlings, Kwartiermaker Warmte bij de Gemeente Overbetuwe en Wim van Megen van het loket Duurzaam Wonen.

 

Tenslotte danken de initiatiefnemers jullie met je deelname en bijdrage. Zowel de opkomst als het enthousiasme overtroffen onze verwachting en we geloven echt iets moois op te kunnen bouwen in onze wijk.

 

Wilma Hoekstra,

Johan Rasing,

Alie Schiere,

Hans Suurmond

 

 

Plan ontwikkeling Groenestraat 84

Aan de Groenestraat 84 te Elst ligt het erf 'Brienenshof'. De initiatiefnemer wil op dit perceel vier nieuwe woningen realiseren. Het betreft twee vrijstaande woningen aan de zijde van de Rijksweg-Zuid/Groenestraat en een tweekapper op het achtererf, georiënteerd op de H.R. Holstlaan en aansluitend bij de rest van de woonwijk.

Het bestemmingsplan voor de Groenestraat 84 is op 6 oktober vastgesteld. Met dit bestemmingsplan worden drie extra woningen mogelijk gemaakt en wordt de huidige bedrijfsbestemming gewijzigd naar wonen.

Voor het initiatief is daarnaast een ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Schetsboek beeldkwaliteitsplan Groenestraat 84 Elst opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de planregels. Het beeldkwaliteitsplan vormt een kader bij de omgevingsvergunning(en) voor het bouwen en is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.