AED

Sinds afgelopen zomer hangt er weer een AED in onze buurt. De AED hangt bij de Brienenshofsingel 28, nabij het bruggetje. Na een oproep in de buurt hebben tien enthousiaste buurtgenoten op een zaterdagochtend begin december een AED- en reanimatiecursus gevolgd bij de EHBO-vereniging Elst.

 

Tijdens deze ochtend zijn de deelnemers voorgelicht over de signalen van hartfalen (en de verschillen bij mannen en vrouwen), de melding bij 112 en de behandeling van de melding door de meldkamer. Daarnaast is er veel geoefend met reanimeren, de plaatsing en bediening van de AED en hoe te reageren bij verstikking (Heimlichgreep) en de stabiele zijligging.

Naast dat het een zeer leerzame ochtend was, was het gezellig en leuk om nieuwe buurtgenoten te leren kennen.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een certificaat ontvangen en hebben zij zich aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Als burgerhulpverlener kan je opgeroepen worden door de meldkamer bij meldingen voor de AED-inzet in je omgeving om hulp te verlenen. De deelnemers aan de cursus zullen eind van het jaar worden uitgenodigd voor een herhalingsles, zodat kennis en kunde ook actueel blijft.

Ben je zelf EHBO-opgeleid en wil je ook burgerhulpverlener worden, meld je aan bij HartslagNu. Hoe meer burgerhulpverleners hoe beter!

Heb je ook interesse in de AED- en reanimatiecursus, neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kunnen we kijken of we nog een cursusochtend kunnen organiseren voor de Brienenshof. Of neem direct contact op met EHBO-vereniging Elst.

En we blijven hopen dat inzet van de AED niet nodig is….

Vitaal Sportpark De Pas

Om van Sportpark De Pas een Vitaal Sportpark te maken, is afgelopen najaar een concept bestemminsplanwijziging vastgesteld. Hierop is door de buurtvereniging een zienswijze ingediend met als belangrijkste punten de verkeersveiligheid voor fietsers (oversteek Olympiasingel en verkeersstromen op het park) en de grote verkeers- en parkeerdrukte op de zaterdagochtend wat leidt tot gevaarlijke situaties en voor de toekomst mogelijke overlast.Naar aanleiding van o.a. de zienswijze vanuit de buurtvereniging en het verkeersveiligheidsonderzoek zal de inrichting van het park worden gewijzigd om de routing voor fietsen veiliger en overzichtelijker te maken.

De voorgenomen plannen bieden een mooi sportpark nabij onze wijk met naast de vertrouwde verenigingen ook meer mogelijkheden voor niet-verenigingsgebonden recreatie. Zo zal er een hardloopparcours, fitnestoestellen, jongerenontmoetingsplek, speelgelegenheid voor kinderen en een vrij beschikbaar sportveld worden gerealiseerd. De werkzaamheden op het sportpark zullen, als alles verloopt volgens planning, in de zomerstop 2019 starten en het streven is medio 2020 de werkzaamheden af te ronden.

In februari 2019 is in de gemeenteraad gesproken over het bestemmingsplan en is een Raadsbesluit genomen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben vanaf donderdag 14 maart 2019 t/m donderdag 25 april 2019 ter inzage gelegen bij de gemeente. Alle stukken over dit onderwerp vindt u hier

 

Eerste werkzaamheden Vitaal Sportpark de Pas gestart 

Op maandag 3 juni zijn werkzaamheden gestart voor een multicourt op Sportpark de Pas in Elst. Een multicourt is een klein sportveld waar je naast voetbal ook kunt hockeyen, basketballen en volleyballen. Iedereen mag er gebruik van maken! Op 17 juni zijn ook werkzaamheden voor het kunstgrasveld van voetbalvereniging Spero gestart. Het nieuwe multicourt en vooral het kunstgrasveld moeten voor de start van het komend voetbalseizoen speelklaar zijn. Deze twee nieuwe velden vormen fase 1 van het Vitaal Sportpark de Pas dat volgend jaar helemaal klaar is. 

Georganiseerd én ongeorganiseerd sporten, spelen, recreëren en (samen)werken
De ambitie van de verenigingen en clubs is om van Sportpark de Pas een meer recreatief beweeg- en sportpark te maken waarbij zij samenwerken met maatschappelijke organisaties. In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve ontwerp van fase 2. In fase 2 wordt de rest van het sportpark aangepakt. Zo worden er bijvoorbeeld een calisthenicspark, een speelgedeelte, een wandel-/hardlooproute en de visvijver gerealiseerd. 

 

 

Ontwikkelingen woongebied De Pas

In het najaar van 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de marktpartijen BPD en Amvest voor de ontwikkeling van woongebied De Pas. In tegenstelling tot de Ontwikkelingsvisie (2015) zal het gebied, ten noorden van de Groenestraat, niet in de huidige planontwikkeling De Pas meegenomen worden. De huidige ontwikkeling ziet op de realisatie van 320 woningen, waarbij in de eerste fase (westzijde) met 100 woningen wordt gestart. Afgelopen maanden heeft een participatietraject gelopen op initiatief van de gemeente, BPD en Amvest. Door meerdere buurtbewoners en vertegenwoordiging van de buurtvereniging is hier bij aangesloten.

Op 13 maart j.l. vond de Toekomstkamer De Pas plaats. Op deze avond konden de aanwezigen hun voorkeuren aangeven: hoe ziet u De Pas voor zich, als toekomstig bewoner, omwonende of overige geïnteresseerde? Vervolgens hebben er drie planbijeenkomsten plaatsgevonden met bezoekers van de Toekomstkamer. Tijdens deze planbijeenkomsten zijn de reacties, ontvangen tijdens de Toekomstkamer,  verder uitgewerkt op een aantal onderwerpen zoals structuur van de wijk, fiets- en wandelpaden, speeltuinen, duurzaamheid en honden-uitlaatplaatsen. Speciale aandacht vanuit de wijk Brienenshof ging daarbij uit naar de ontsluiting en de locatie van de ‘bijzondere gebouwen’ (eerder ‘Specials’ genoemd). De resultaten van de Plangroep zijn verwerkt in Inspiratieboek en een Spelregelkaart. Deze spelregelkaart zal de basis vormen voor het te ontwikkelen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waarover de gemeenteraad uiteindelijk zal beslissen. Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 mei j.l. is de spelregelkaart gepresenteerd aan de geïnteresseerden en aangeboden aan wethouder Van Baal.

Op de Politieke avond van dinsdag 19 augustus is door het college van burgemeester en wethouders het participatietraject woongebied De Pas toegelicht aan de gemeenteraad. De presentatie vind je hier

De vervolgstappen zijn: Voor de tweede helft van 2019 en begin 2020 zal verdere contractvorming plaatsvinden tussen de gemeente, BPD en Amvest. Daarnaast zal de ontwikkeling plaatsvinden van een voorontwerp bestemmingsplan (voor het hele plangebied), concept stedenbouwkundigplan 1e fase en concept beeldkwaliteitsplan, waarbij aandacht zal zijn voor de wettelijke inspraakprocedures en participatie. De planning is dat medio 2020 de bestemmingsplanprocedure zal plaatsvinden en de bouwplanontwikkeling. Vervolgens in 2021/2022, de procedures voor de omgevingsvergunningen (bouwen) en start verkoop woningen, alsmede bouwrijp maken en start bouw. Overigens zijn deze trajecten afhankelijk van de voortgang in de voorliggende trajecten.

Op de website van de gemeente zijn het Inspiratieboek en de Spelregelkaart terug te vinden.

Naast de invulling en het proces rond woongebied De Pas, zal er vanuit de buurtvereniging bij de gemeente aandacht gevraagd worden voor het randgebied aansluitend aan De Pas, zoals de Groenestraat en Korte Bemmelseweg. Dit met het oog op parkeerruimte (bocht Groenestraat), inrichting van de straat (trottoir) en groen.

Presentatie over de participatie van woongebied De Pas klik hier

Achtergronden en Ontwikkelingsvisie zie de rubriek Leefbaarheid/Ontwikkelingen De Pas