Buurtapp Brienenshof

De Buurtapp Brienenshof is er voor de onderlinge communicatie op het sociale vlak. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

          
  • het melden van leuke of droevige zaken in de wijk
  • het melden van verloren of gevonden dieren en spullen
  • het oproepen voor een gezamenlijke activiteit
  • het vragen of aanbieden van hulp