Ontwikkelingen woongebied De Pas

 • Gepubliceerd: dinsdag 17 oktober 2017 17:37

In 2015 heeft de gemeente Overbetuwe een visie vastgesteld over de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 'De Pas'. Het plangebied ligt tussen de Groenestraat en Olympiasingel en loopt verder door t/m het terrein van van Dijk aan de Korte Bemmelseweg. De ontwikkelingsvisie en andere documenten, zoals inspraak en briefwisseling met de gemeente zijn te vinden onder de rubriek 'documenten'.

Op 15 juni 2016 is er een informatieavond omtrent de ontwikkeling van De Pas geweest. Het verslag van die avond staat op de site van de gemeente en ook hier onder de rubriek 'documenten'. Hier een samenvatting:

 • Er komt 1 bestemmingsplan voor het totale project. Per deelgebied vindt een nadere uitwerking plaats. Dit kan per deelgebied anders zijn. Per fase wordt overleg gevoerd met omwonenden, die zich aangemeld hebben.
 • Fase 1 is het deel nabij de grote speeltuin maar niet helemaal tot aan de Olympiasingel. De bouw zal naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Fase 2 is het terrein van Van Dijk. Deze fase zal voor 2020 gereed zijn.
 • In de ontwikkelingsvisie zijn 400 woningen voorzien waarvan 100 sociale (huur)woningen en 300 woningen in het duurdere segment. Er wordt gekeken naar een optie voor 50 extra woningen in de sociale sector. Sociale¬† woningen worden verspreid over de deelgebieden.
 • De 'specials' worden tegelijkertijd gerealiseerd met het deelgebied waarin zij ingetekend zijn. Dit zijn eenheden met een maatschappelijk of sociale functie. Dit kan zijn een woonvorm voor mensen die speciale zorg nodig hebben of bijvoorbeeld een maatschappelijke voorziening voor de wijk. Een dergelijke voorziening kan ook een rol vervullen voor de bewoners van Brienenshof.
 • Er komt geen AZC in De Pas.
 • Begin oktober 2016 is er contact geweest met de projectleider van De Pas van de gemeente. Hij gaf aan dat het proces wederom vertraagd was. De gesprekken met projectontwikkelaars zijn vrijwel afgerond. Daarnaast
  is de gemeente in overleg met de Provincie Gelderland over het aantal woningen dat gebouwd mag worden. Dit wordt door de provincie beoordeeld in relatie tot de regionale woningbouwplannen.
 • Om eventuele verdere vertraging te beperken bekijkt de gemeente of er toch niet een (kleiner) afzonderlijk bestemmingsplan gemaakt kan worden voor de eerste fase (westzijde), vooruitlopend op het bestemmingsplan
  voor de gehele plan De Pas. Recent zijn de onderzoeken gestart ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure, zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek.
 • De gemeente streeft er naar voor het eind van het jaar 2016 met de bewoners die zich hebben aangemeld in overleg te gaan over de ontwikkeling van de plannen voor het westelijke gedeelte (nabij Rijksweg-Zuid).
  Deze eerste fase zal verschillende typen woningen bevatten, naast sociale woningbouw ook koopwoningen. Met inbreng van de omwonenden zal het stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Op basis hiervan zal het bestemmingsplan worden vormgegeven. De gemeente hoopt begin 2017 het eerste bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit zal betekenen dat vermoedelijk pas eind 2017, 2018 gebouwd zal gaan worden.

 

Na deze informatieavond is het lange tijd stil geweest. In 2018 is er wat nieuwe informatie verschenen. Het laatste nieuws vindt u onder de rubriek Nieuws